Over België, “rest”-België” en “overblijvende” België

"Wij, Walen, Brusselaars en Duitstaligen, blijven (...), we zetten de staat voort", verklaart CDH-senator Francis Delpérée vandaag in de pers. Bij de onafhankelijkheid van Vlaanderen "blijven wij het overblijvende België, lid van de Europese Unie en de Verenigde Naties", roept Delpérée verder n.a.v. het interview van vice minister-president Geert Bourgeois in de krant De Standaard van 16 maart jl.

Precies aan vice minister-president Bourgeois stuurde ik in september 2010 een brief over, o. m., dezelfde problematiek. Ik schreef hem toen het volgende:

“Als twee partners met een gemeenschappelijke naam uiteengaan stelt zich de vraag: wat met die naam? Het antwoord moet luiden: de democratische meerderheid in dit land claimt de naam en het “merk” Belgium –België –Belgien –Belgique en de deal wordt dat deze naam in geen geval nog mag worden gebruikt door de ex-deelgebieden. Stel je even voor : de nieuwe – zij het ingekrompen – staat België gaat over tot de orde van de dag terwijl Vlaanderen jaren zwoegt om haar bekendmaking en haar vertegenwoordiging in de wereld rond te krijgen! Zo een fout mogen wij nooit maken. Vlaanderen let op uw zaak”.

Deze -en nog andere teksten kan u lezen in mijn boekje Hier, en aan de overkant. Voor meer informatie klik hier