Mark Grammens over Frankrijk

Mark Grammens, is de nestor van de Vlaamse journalistiek en een van de voornaamste en meest gezaghebbende Vlaamse journalisten van zijn tijd. Binnenkort verschijnt de laatste nummer van  “Journaal”, zijn veertiendaagse nieuwsbrief die al meer dan twee decennia een belangrijke rol speelt in de opinievorming binnen en rond de Vlaamse Beweging.

In nr.  650 van Journaal  van 21 maart laat Grammens nog eens zijn rake pen horen over Frankrijk :
 
“Frankrijk dreigt nog wel  het grootste zorgenkind van de Europese Unie te worden. Het ene slechte cijfer uit het economisch leven volgt  op het andere. Frankrijk haalt zijn begrotingsdoeleinden niet, en zal een excuus moeten verzinnen – of beter : zijn macht moeten gebruiken – om aan Europese sancties te ontsnappen. Wegens het zware gewicht van de Franse economie straalt zelfs een beperkt falen van de regering-Hollande ongunstig af op de hele eurozone. Om te beginnen dan omdat de Belgische vrienden van de Franse socialistische president in hem een na te volgen voorbeeld kunnen vinden, waardoor het hele Europese beleid op de helling word gezet”.

 

Une citation de Mark Grammens  concernant la France

Mark Grammens, nestor de la presse flamande, est un des journalistes  qui fait autorité en Flandre.  Prochainement parait le dernier numéro de  son “Journaal”, une lettre bimensuelle qui, depuis plus de deux décennies, joue un rôle prépondérant dans l’opinion du Mouvement Flamand.

Dans le numéro 650 de « Journaal » du 21 mars Grammens  s’exprime une fois plus de manière très critique  concernant la France:

“ la France est en passe de devenir le problème  de l’Union Européenne. Elle cumule  les mauvais chiffres en matière économique.  La France n’atteint pas ses objectifs budgétaires et devra trouver une  excuse  - ou mieux : exercer son pouvoir – pour échapper aux sanctions européennes. Le poids important de l’économie française fait que l’échec du gouvernement Hollande a une influence négative sur toute la zone euro.  Tout d’abord parce que les amis belges du président socialiste français voient en lui un exemple à suivre,  remettant ainsi toute la politique européenne  en question.”

 

 

randomness