Januari

 

Dag vrouw, dag man, dag al te gaer.
Ik kom u wenschen een nieuw jaer.
Deur dik, deur din, ik kom loopen.
Heb ge niet een wafertje of twee,
Ik en gaen ze niet verkoopen.

1 januari 1200

Het Graafschap Vlaanderen beëindigt zegevierend een driejarige oorlog tegen Frankrijk. De Vrede van Péronne (1199) treedt in werking: de Franse koning Philips-August schenkt aan Graaf Boudewijn XI van Vlaanderen het noordelijke gedeelte van Artesië terug en erkent zijn leenheerschap over de lenen Gwijne (Guines), Aarde (Ardres) en Bethun (Bethune).

1 januari 1777

Het dorp Zuidkote (Frans-Vlaanderen) wordt onder het zand bedolven. Enkel de (nu ook verdwenen) vierkante toren kwam er nog boven uit. Oude verhalen  vertellen dat bij stormweer men nog de klokken van de bedolven toren kan horen.

1 januari 1948

Oprichting van Benelux als economische samenwerkingsverband en douane-unie tussen België, Nederland en Luxemburg.

1 januari 1991

De Provinciale Staten van Friesland besluiten dat de provincie Friesland voortaan officieel Fryslân heet.

2 januari 1797

Aan het hoofd van een honderdtal boeren verjaagt baron Jan-Jozef de Meer de Franse sansculotten uit de abdij van Affligem. Hij wordt gevangengenomen en op 23 januari in Brussel terechtgesteld, twee dagen na twee van zijn medestrijders.

2 januari 1845

In Turnhout overlijdt Philip Brepols grondlegger van de papierverwerkende nijverheid in Turnhout en oprichter van de grote drukkerij die zijn naam draagt.

2 januari 1909

Start van de eerste Elfstedentocht. Winnaar wordt een theologiestudent van 24 jaar, Minne Hoekstra.

3 januari 1338

Jakob van Artevelde (ca.1290-1345), gesteund door alle standen, neemt in Gent de macht over. Hij wil Vlaanderen buiten de oorlog tussen  Frankrijk en Engeland houden en verzet zich tegen het bevel van de Franse koning om nog wol  uit Engeland in te voeren.

3 januari 1356

Het hertogelijk paar Johanna van Brabant en Wenzel van Luxemburg kondigt de Blijde Inkomst af, een grondwettelijk charter waarmee de Brabanders inspraak wordt verleend in het bestuur, de rechtspraak en de financiën. Alle volgende vorsten, tot zelfs Jozef II in de 18de eeuw, leggen bij hun inhuldiging als hertog van Brabant de eed van trouw aan de Blijde Inkomst af, die de grondslag vormt voor een democratisch bestel in de Lage landen. De herroeping van de Blijde Inkomst door Jozef II in 1793 is de directe aanleiding tot de Brabantse Omwenteling.

3 januari 1892

Geboorte in Bloemfontein (Zuid-Afrika) van de schrijver John Ronald Reuel Tolkien, hoogleraar Oud-Engels en Engelse taal- en letterkunde aan de universiteit van Oxford en beroemde schrijver van De Hobbit en In de Ban van de Ring.

4 januari 1168

Overlijden in de Frans-Vlaamse havenstad Grevelingen van Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, die vier maal op kruistocht trok.  Onder zijn bewind kende Vlaanderen vrede en een groeiende welvaart.  Hij werd op eigen verzoek begraven in de abdij op de Watenberg in Frans-Vlaanderen. De ruïnes van de toren van de abdij beheersen vandaag nog steeds het prachtige heuvellandschap.

4 januari 1908

Overlijden van Anthony Winkler Prins, schrijver, dichter, dominee, vrijmetselaar en encyclopedist die zijn naam heeft gegeven aan de meest beroemde Nederlandse encyclopedie.

4 januari 1959

In de Congolese hoofdstad Leopoldstad breken zware rellen uit tegen het Belgische koloniale gezag.

5 januari 1477

Bij het beleg van Nancy (Nantzig) sneuvelt Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Gelder en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Holland, Zeeland, Zutphen en Namen, heer van Mechelen. Zijn bijnaam betekent "de stoutmoedige" en slaat dus niet op verwerpelijk gedrag. Zijn dochter Maria van Bourgondië zal de staatkundige vereniging van de Nederlanden voltooien. Het praalgraf van Karel de Stoute bevindt zich te Brugge in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

6 januari

Als ’t op Dertiendag vriest,
Vriest het dertien weken lang.

 

Met Driekoningen lengt de dag
Zoveel een geitje springen mag.

6 januari 1227

Na dertien jaar verlaat Ferrand, graaf van Vlaanderen als een gebroken man de gevangenis waar hij sinds de slag van Bouvines (27 juli 1214) door de Franse koning Filips II August  was opgesloten.

6 januari 1560

Paus Pius IV geeft toestemming om de universiteit van Dowaai op te richten, na Leuven de tweede universiteit in de Nederlanden.

6 januari 1579

Unie van Atrecht. De vertegenwoordigers van de Staten Artesië, Henegouwen en Dowaai verenigen zich in een verbond op katholieke grondslag dat geneigd is zich met Spanje te verzoenen en zich uiteindelijk ook aan Filips II onderwerpt. Hiermee wordt de eendracht der Nederlandse provincies verbroken, zoals ze was vastgelegd in de Pacificatie van Gent. Het antwoord van de andere provincies, die de strijd willen voortzetten, is de Unie van Utrecht (zie 23 januari).

6 januari 1827

Geboorte van de romanschrijver en verteller Charles Deulin in Condé aan de Schelde, in Frans-Henegouwen. Hij is de auteur van de Contes d’un buveur de bière (1868) en Contes du roi Gambrinus (1874).

6 januari 1861

Geboorte in Gent van architect Victor Horta. Hij speelde een belangrijke rol in de opkomst van de Art Nouveau of Jugendstil. Verschillende van zijn gebouwen zoals het Solvayhuis en het Paleis van Schone Kunsten zijn in Brussel nog te bewonderen.

7 januari 1761

In Rijsel publiceert Charles-Joseph Panckoucke het eerste nummer van het  blad “ Les annonces et avis divers pour  les Pays-Bas ». Wie zei weer dat de benamingen Nederlanden en ‘Pays-Bas’ nooit werden gebruikt in Frans-Vlaanderen ?

7 januari 1937

In Den Haag trouwt de toekomstige koningin Juliana met de Duitse prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld.

8 januari 1558

Hertog Frans de Guise verovert in opdracht van de Franse koning Hendrik II Kales en Guizene op de Engelsen.

8 januari 1565

Voor Antwerpen vriest de Schelde dicht. Het ijs is twee voet dik. Dit inspireert Lucas van Valckenborch (1535-1597) tot het schilderij Bekijk van Antwerpen met de bevroren Schelde.

8 januari 1795

Gabriel Witsoet, pastoor van Kaaster en slachtoffer van de Franse Revolutie, sterft in de gevangenis van Dowaai. Hij was prins van de rederijkerskamer van Kaaster en schreef o.m. een toneelstuk De drie maegden van Caester.

8 januari 1796

Tien Brigands die werden opgepakt in het Zoniënwoud worden ter dood veroordeeld.

8 januari 1851

Overlijden in Lestrem bij Mergem van de Frans-Vlaamse royalist en verzetsstrijder Louis Fruchart, bijgenaamd Lodewijk XVII. Voor meer informatie over Louis Fruchart,  lees mijn boek Hier, en aan de overkant, deel 2.

9 januari 1464

In Brugge worden de Staten-Generaal van de Nederlanden voor de eerste maal samengeroepen.

9 januari 1522

Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-1523) wordt tot eerste – en tot vandaag toe - enige Nederlandse paus gekozen. Hij was voordien pastoor van het Groot Begijnhof in Leuven en huisleraar van keizer Karel V.

9 januari 1918

De Duitse luchtheld Max, Ritter von Müller stort met zijn vliegtuig  neer bij Moorslede. Hij telde 36 overwinningen.

10 januari 1430

In Brugge, oprichting van de Orde van het Gulden Vlies door Filips de Goede, hertog van Bourgondië en "bij de gratie Gods Groothertog van het Westen". Hij slaat de 23 eerste ridders van de Orde, die de staatsdragende elite van de Nederlanden zal vormen.

10 januari 1480

Geboorte in Brussel van Margaretha van Oostenrijk, enige dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en van Maria van Bourgondië. Zij wordt later landvoogdes der Nederlanden.

10 januari 1876

Overlijden in Rijsel van Edmond de Coussemaker, uitmuntend jurist, etnoloog, historicus en musicoloog, en auteur van het befaamd boek Chants Populaires des Flamands de France waarin hij 150 Frans-Vlaamse volksliederen met de oorspronkelijke zangwijze verzamelt.

11 januari -49

Julius Caesar spreekt de historische woorden uit “Alea iacta est” (de teerling is geworpen) en steekt met zijn leger het riviertje de Rubicon over, de grens tussen Cisalpijns Gallië en Italië. In geforceerde dagmarsen trekt hij naar Rome. Een voor heel Europa zwaarwichtige beslissing.

11 januari 1790

De Zuid-Nederlandse provincies, bevrijd  van de Oostenrijkse overheersing worden door de Staten-Generaal onafhankelijk verklaard. Zij kiezen een zwart-geel-rode vlag naar de heraldische kleuren van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen, maar horizontaal gestreept zoals de Nederlandse vlag.

11 januari 1831

De Reünionisten verklaren in het Nationaal Congres : "België kan slechts bestaan op twee manieren : als het de voorpost van Frankrijk niet wordt, zal het de voorpost van de vijanden van Frankrijk worden".

11 januari 1923

Onder het motto van de "vredeswil" der grote naties bezetten Frans-Belgische troepen het Duitse Ruhrgebied.

12 januari 1519

Overlijden van Maximiliaan I, keizer van het Heilige Roomse Rijk en echtgenoot van Maria van Bourgondië. Na de voortijdige dood van Maria in 1482 werd hij de feitelijke heerser over de Nederlanden. In Frans-Vlaanderen. Talrijke jaarbeurzen, broederschappen enz. hebben hun oprichting en de erkenning van hun voorrechten aan keizer Maximiliaan te danken.

12 januari 1584

De geniale geograaf Peter Platevoet (1552-1622), beter bekend onder zijn Latijnse naam Petrus Plancius, ontvouwt bij de admiraliteit zijn plan voor een nieuwe zeeweg naar China, door de Noordelijke IJszee heen. In 1585 vlucht Plancius, geboren in Dranouter, voor de dreiging van de inquisitie van Ieper naar Amsterdam. Plancius stelt als eerste een tabel op van de magnetische kompasafwijkingen en brengt de zuidelijke sterrenhemel in kaart. In 1602 wordt hij benoemd tot cartograaf van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Plancius ligt begraven op het kerkhof bij de Zuiderkerk in Amsterdam. Hij wilde om hygiënische redenen niet binnen in de kerk worden begraven. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit. Voor meer informatie over Plancius lees mijn boek Kinderen van de Beeldenstorm.

12 januari 1625

Overlijden in Antwerpen  van Jan Brueghel de Oude, bijgenaamd de Fluwelen  Brueghel.

12 januari 1850

Geboorte in Herdersem van Alfons de Cock (1850-1921), Vlaamse schrijver en folklorist. Grondlegger van de wetenschappelijke volkskunde in Vlaanderen.

13 januari 1151

Overlijden van Suger, minister en regent van Frankrijk. Hij was een Vlaams monnik, afkomstig van Sint-Omaars. Suger begunstigde als eerste de gotische bouwkunst en bouwde de abdij van Saint-Denis waarvan hij abt was.

13 januari 1426

Hertog Filips de Goede verslaat met zijn Vlaamse en Hollandse troepen het Engelse krijgsvolk dat Humphrey van Gloucester had gestuurd en dat bij Brouwershaven op Schouwen was geland.

13 januari 1552

Een van de grote stormvloeden aan de Nederlandse kust, de Sint-Pontiaansvloed, slaat in West-Friesland ("de kop van Holland") grote stukken veen weg. In Zeeland stromen vele polders onder. Het eiland Agger in Nederland verdwijnt voorgoed van de landkaart. Bath, Hinkelenoord en de lagere gebieden tussen Bergen op Zoom en Ossendrecht stromen geheel onder.

13 januari 1943

Engelse vliegtuigen lossen honderden bommen op steden van de Rijselse agglomeratie. Men telt er 143 doden.

13 januari 1972

Oprichting in Kassel (Frans-Vlaanderen) van de Michiel de Swaenkring, Vlaamsgezinde culturele vereniging voor de Zuid-Vlamingen.

13 januari 1978

Overlijden in Anderlecht van de dichter Maurice Carême.  Bij  zijn collega Geo Norge leerde hij de Waalse militante auteurs  Charles Plisnier en Marcel. Thiry kennen maar evengoed de Vlaamse letterkundigen Abraham Hans en Karel Jonckheere. Carême leerde Nederlands en maakte o.m. prachtige vertalingen van Guido Gezelle.

14 januari 1526

Keizer Karel V legt de Franse koning Frans I het Verdrag van Madrid op waarbij Frankrijk volledig moet verzaken aan zijn leenrechten op Vlaanderen en Artesië.

14 januari 1647

In een brief waarvan de afzender anoniem is gebleven wordt de vondst beschreven van ‘de fundamenten van een kleyn huysken groot een roede of wat meer in ’t vierkant’. Dit is de beschrijving van de ontdekking van de tempel van Nehalennia, godin van het leven en de vruchtbaarheid, tempel die door de wind op het strand van het Zeeuwse Domburg in  1647 werd blootgelegd. Nehannelia werd als moedergodin geëerd door de Kelten, meer bepaald door de Menapiërs en de Morinen. Zij beschermde de zeevaart, en dus ook, zeelui en de reizigers.

Meer informatie hierover: klik hier.

14 januari 1951

Overlijden aan de gevolgen van tuberculose in Le Touquet van de Frans-Vlaamse romanschrijver Maxence van der Meersch. Hij schreef ondermeer La maison dans la dune (1932) en Maria, fille de Flandre (1935). In 1936 krijgt hij de Prix Goncourt voor L’Empreinte du dieu. Zijn bekendste werk blijft Corps et âmes (1943), vertaald in dertien talen.

14 januari 1972

Geboorte in Zwolle van de Nederlandse liberale staatsman Johan Rudolf Thorbecke, grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie en drie keer premier. Van 1825 tot 1830 was hij hoogleraar aan de Universiteit Gent.

15 januari 1909

Oprichting van de Vereniging De Friesche Elf Steden, organisator van de Elfstedentocht.

15 januari 1929

Publicatie van het eerste nummer van De Torrewachter en Le Lion de Flandre, uitgegeven door het Vlaams Verbond van Frankrijk.

15 januari 1963

De Noordzee bevriest enkele dagen. Op 18 januari kan men in Friesland, wegens deze bare weersomstandigheden, de legendarische Elfstedentocht houden. Winnaar is de 32-jarige Reinier Paping.

16 januari 1219

Tijdens de eerste Sint-Marcellusvloed worden grote delen van Noord-Nederland, het Zuiderzeegebied en Noordwest-Duitsland overstroomd.

16 januari 1362

De tweede Sint-Marcellusvloed of Grote Mandrenke (grote verdrinking), een reusachtige overstroming die alle landen rond de Noordzee treft. Het Waddeneiland Nordstrand met zijn havenstad Rungholt en zeven andere dorpen verdwijnen in het water. Langs de gehele kust breken dijken door en grote delen van Noord-Nederland lopen onder water. Schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 25.000 tot 100.000.

16 januari 1566

De uitgeputte keizer Karel V verlaat zijn geboorteland Vlaanderen en scheept te Vlissingen in naar Spanje. Hij trekt zich terug in het klooster van San Jeronimo in Yuste waar hij nog geen drie jaar later sterft. Voor de Nederlanden breekt een sombere tijd aan.

16 januari 1955

Eerste optreden in Sint-Janskappel (Frans-Vlaanderen) van het "Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen" o.l.v. Flor Barbry. De eerste uitvoering was een werk van Felix Timmermans, En waar de sterre bleef stille staan, in de taal van de Westhoek omgezet door Joris Declercq (Djoos Utendoale).

17 januari 1168

Overlijden in de Frans-Vlaamse havenstad Grevelingen van Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, die vier maal op kruistocht trok. Hij werd op eigen verzoek begraven in de abdij op de Watenberg in Frans-Vlaanderen. De ruïnes van de toren van de abdij beheersen vandaag nog steeds het prachtige heuvellandschap.

17 januari 1579

Triomfantelijke intrede van Willem van Oranje in Brussel.

17 januari 1583

Franse Furie. De hertog van Anjou legert een Frans garnizoen in enkele Vlaamse en Brabantse steden om vervolgens de grootste Nederlandse stad, Antwerpen, bij verrassing in te nemen. De inwoners, met de Spaanse furie van 1576 nog vers in het geheugen, verweren zich met alle mogelijke middelen en drijven de Fransen uit de stad. Hoe heftig het Antwerpse verzet wel was, blijkt uit het dodencijfer: slechts 80 burgers verloren het leven, maar meer dan 1500 Franse soldaten, waaronder velen van hoge rang.

18 januari 1677

Overlijden in Batavia van Jan Anthoniszoon van Riebeeck. Hij was de stichter van Fort Duijnhoop, de eerste Europese kolonie in Zuid-Afrika, bij de Kaap de Goede Hoop.

18 januari 1918

Op het militair kerkhof van Oeren worden door onbekenden de letters AVV-VVK van 38 huldezerkjes met cement dichtgesmeerd. De daders werden nooit gevonden.

18 januari 1918

Een tiental Vlaamse soldaten worden omwille van hun Vlaamsgezindheid van het front verwijderd. Ze worden naar  het Franse departement Orne (Normandië)  overgebracht waar ze, als straf voor hun politieke overtuiging, bomen moeten omhakken. Ze gaan later de geschiedenis in als ‘de Houthakkers van de Orne’.

18 januari 1995

Overlijden van de schilder-boer Felix De Boeck in St-Agatha-Berchem. Hij was geboren in Drogenbos op 12 januari 1898. Hij zei ooit: "Ik ben geen boer die schildert, maar een schilder die boert".

19 januari 1101

De Brabantse kruisvaarders, onder de leiding van Godfried van Bonen, doen hun intrede in Brussel te midden van een uitbundige feestvreugde. Godfried, die o.m. markgraaf van Antwerpen was, is de geschiedenis ingegaan als Godfried "van Bouillon". In werkelijkheid was hij de zoon van Eustaas II van Bonen, in Frans-Vlaanderen (in het Frans: Boulogne-sur-Mer)

19 januari 1795

Eén dag nadat stadhouder Willem V naar Engeland is gevlucht wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen en wordt Nederland een vazalstaat van Frankrijk.

20 januari 1646

De Franse eerste minister kardinaal Mazarin  stuurt een brief aan de Franse gevolmachtigde bij de vredesbesprekingen te Münster waarin hij de wens uitdrukt dat de Nederlanden (“tout l’ancien royaume d’Austrasie”…) veroverd zouden worden en bij Frankrijk aangehecht.

20 januari 1654

Geboorte in Duinkerke (Frans-Vlaanderen) van de dichter Michiel de Swaen, heelmeester en belangrijkste rederijker van de Zuidelijke Nederlanden.

20 januari 1790

Frans-Vlaanderen gaat voor een groot deel op in het kunstmatige "département du Nord", opgericht door de Constituante. Officieel bestaat de naam Vlaanderen niet meer in Frankrijk. De oude provinciale indeling van Frankrijk wordt volledig weggeveegd.

20 januari 1792

Eerste Franse bezetting van onze  streken. Oprichting in Parijs van een “Comité révolutionnaire des Belges et des Liégeois réunis” en van de “légions armées” in Givet (Franse Ardennen) en Rijsel (Frans-Vlaanderen).

21 januari 1515

De jonge Karel van Gent, later keizer Karel V, wordt in Leuven ingehuldigd als hertog van Brabant en Limburg.

21 januari 1950

Overlijden in Londen van Georges Orwell, Britse schrijver en journalist. In zijn meest bekende boek De boerderij der dieren (Animal Farm), schrijft hij: Alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere. Een nog steeds zeer actueel en aan te bevelen pamflet tegen alle vormen van totalitarisme.

22 januari 1536

In Münster sterft de wederdoper Jan Beukels, ook Jan van Leiden genaamd, de marteldood.  Hij was als volgeling van Jan Matthijs en Melchior Hofmann uit Straatsburg, de stichter van de “Republiek van Sion”.  Als koning van het Wederdopersrijk in Münster stelde hij er de gemeenschap van goederen en de polygamie in, maar op overtreding van de tien geboden  stond de doodstraf.
 

22 januari 1942

De 8ste Elfstedentocht wordt gehouden in barre weersomstandigheden. Er vallen drie doden.

23 januari 1563

Christian Schaepshooft en Pieter Pollet worden in Ieper onthoofd. Ze werden ervan beschuldigd  aanwezig te zijn geweest op een belangrijke openbare hagenpreek in Boeschepe (nu Frans-Vlaanderen).

23 januari 1579

De noordelijke provincies van de Nederlanden sluiten de Unie van Utrecht met als doel gezamenlijk de vrijheidsstrijd tegen Spanje te voeren. Dit is een reactie op de Unie van Atrecht (zie 6 januari). Bij de Unie van Utrecht sluiten zich talrijke Zuid-Nederlandse steden aan: Brugge, Venlo, Breda, Ieper, Lier, Duinkerke, Brussel en Antwerpen. Leuven en ’s-Hertogenbosch kunnen zich niet aansluiten omdat ze bezet zijn door de Spanjaarden.

24 januari 1448

Karel VII van Frankrijk erkent Filips de Goede als hertog van Bourgondië.

24 januari 1597

Maurits van Nassau, zoon van Willem van Oranje, verslaat het Spaanse garnizoen te Turnhout.

24 januari 1911

Geboorte in Dinant van de uitgeefster Angèle Manteau.

24 januari 1947

Overlijden in Lier van de schrijver Felix Timmermans. In het buitenland was Timmermans in zijn tijd de bekendste, meest vertaalde Vlaamse auteur.

25 januari 1531

Na tien jaar afwezigheid komt keizer Karel V terug naar de Nederlanden. Hij  vestigt zich in Brussel waar hij een zitting van de Staten-Generaal voorzit. Hij bereidt er  een drastische hervorming van het centraal bestuur voor dat het vertrekpunt is van een gemeenschappelijke wetgeving en toepasselijk op alle gewesten “van herwaarts over”.

25 januari 1759

Geboorte van Robert Burns, The Bard genoemd, legendarische Schotse nationale dichter en liederenschrijver, hoofdfiguur van de Romantiek én van de vrijmetselarij in Schotland. Hij schreef in het oude Schotse dialect.

25 januari 1817

Oprichting in Seraing  van de naamloze vennootschap Cockerill, met de steun van Willem I.  In het  Luikse bouwde  Cockerill de eerste  hoogovens waarin niet langer houtskool, maar cokes werden gestookt, op basis van gezuiverde steenkool uit de nabijgelegen mijnen. Door het gebruik van cokes kon men hogere en meer rendabele hoogovens bouwen.

26 januari 1340

De Engelse koning Eduard III wordt in Gent tot koning van Frankrijk uitgeroepen en als nieuwe leenheer van Vlaanderen erkend. Jacob van Artevelde wist zo de economische relatie tussen Vlaanderen en Engeland te handhaven.

26 januari 1794

In Frankrijk bepaalt een wetsbesluit dat een Franstalige onderwijzer moet worden benoemd in elke gemeente van het Noorderdepartement.

26 januari 1794

In Frankrijk bepaalt een wetsbesluit dat “dans toutes les parties de la République, l’instruction se fera en langue Française”, wat het einde betekent van het onderwijs in streektalen of grensoverschrijdende talen zoals het Nederlands, het Duits en het Catalaans.

26 januari 1902

Geboorte in Eibergen van de Nederlandse auteur Menno ter Braak, essayist, literair criticus en cultuurfilosoof, in de traditie van Oswald Spengler en Johan Huizinga. Ter Braak was een elitaire non-conformist  voor wie zowel nationaalsocialisme als communisme uitdrukking waren van de verstikkende  “Grote Gelijkheid”. Hoe die grote massabewegingen samenhingen met het christelijke gedachtengoed zet hij meesterlijk uiteen in zijn boek Van oude en nieuwe christenen.

26 januari 1950

Terechtstelling in Scheveningen van Antonius van der Waals, genaamd "de grootste Nederlandse landverrader van de Tweede Wereldoorlog".

27 januari 1492

Geboorte in Vleteren (Frans-Vlaanderen) van Jacob de Meyere, de "vader van de Vlaamse geschiedschrijvers".

27 januari 1853

Op initiatief van keizer Napoleon III verbiedt de Conseil Académique du Nord het gebruik van het Vlaams in de Zuid-Vlaamse scholen.

28 januari 814

Overlijden in Aken van keizer Karel de Grote, de stichter van het Heilige Roomse Rijk. Hij werd in 742 geboren, waarschijnlijk in het Luikse. Zijn familie was uit de Nederlanden afkomstig waar hij ook zelf graag en dikwijls verbleef. Karel de Grote had ook bijzondere banden met de streek van Ariën-aan-de-Leie (Frans-Vlaanderen). Hij regeerde 56 jaren en stierf op zijn 72ste.

28 januari 1688

In Peking, overlijden op 65-jarige leeftijd van Ferdinand Verbiest, Vlaams jezuïet, missionaris en keizerlijk wiskundige en astronoom. Hij overlijdt als gevolg van een val van zijn paard en krijgt een staatsbegrafenis. Keizer Kangxi betaalt het mausoleum waarin hij wordt begraven.

28 januari 1918

Overlijden in het militair ziekenhuis van Bonen (Frans-Vlaanderen) van de Canadese militaire arts en dichter, luitenant-kolonel John McCrae, schrijver van het beroemde gedicht In Flanders Fields.

29 januari 1616

De Nederlandse ontdekkingsreizigers Jacob le Maire (1585-1616), uit Antwerpen, en Willem Corneliszoon Schouten (1580-1625) ontdekken de doorgang naar de Grote Oceaan nabij Kaap Hoorn. Deze kaap wordt door hen zo genoemd ter ere van de geboorteplaats van Schouten, het havenstadje Hoorn in West-Friesland.

29 januari 1910

Eerste Groot-Nederlands Studentencongres in Antwerpen.

30 januari 1384

Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, sterft in Sint-Omaars (Frans-Vlaanderen). Zijn enige dochter Margareta huwt met Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en zo gaat het  graafschap Vlaanderen over in het huis van Bourgondië.

30 januari 1574

De watergeus Lodewijk van Boisot, in Brussel geboren Zeeuwse admiraal, verslaat de Spaanse vloot, geleid door Romero en Davila in de buurt van Bergen op Zoom.

30 januari 1648

De Vrede van Münster maakt een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De noordelijke Nederlanden slagen erin hun Republiek door Spanje te doen erkennen als een vrije en onafhankelijke staat. Het doel van Willem van Oranje, de bevrijding van de volledige Nederlanden, wordt echter niet bereikt. De zuidelijke Nederlanden blijven bezet en gaan duistere jaren tegemoet.

30 januari 1791

Geboorte in Mergem (Merville) van Louis-Joseph Fruchart, bijgenaamd Louis XVII, later de leider van een Boerenkrijg in Frans-Vlaanderen.

31 januari 1488

Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519) wordt  in Brugge gevangengenomen. Hij was naar Vlaanderen gekomen om de opstand tegen de stijgende belastingen en zijn voortdurende oorlogen te onderdrukken.

31 januari 1578

Het Geuzenleger wordt in Gembloers verslagen door de Spaanse troepen van Don Juan van Oostenrijk.

31 januari 1802

Geboorte in Amsterdam van luitenant-ter-zee Jan van Speijk die, toen hij tijdens de Belgische opstand op de Schelde aangevallen werd door opstandelingen, zijn kanonneerboot liet ontploffen en, met hem, de hele bemanning alsook alle aanvallers (5 februari 1831).

31 januari 1966

De Belgische regering besluit de mijn van Zwartberg te sluiten. Er breken stakingen uit en  bij rellen vallen vele gekwetsten  en twee doden, Valeer Sclep en Jan Latos.

randomness