Engeland

De geschiedenis van de landen rond de Noordzee wijst een andere weg die ons van de traditionele actoren in dit land verlost. Karel Jonckheere schreef :

"de Vlamingen waren altijd op hun gemak met de Engelsen en Engeland. Jacob van Artevelde was de eerste die blijk gaf van deze geestesgesteldheid. Later was Rubens effenaf Fransvijandig, ten minste in de politiek, veel meer pro-Engels dan pro-Spaans, en we weten dat Guido Gezelle bij Engelse en Amerikaanse dichters een veel rijker geestelijk voedsel vond dan elders. Deze historische trek, een neiging tot vriendschap , soms verdoken, mag niet worden onderschat. Men kan beweren van de meerderheid van de Vlamingen, zonder gevaren zich te vergissen, wat kroniekschrijver Froissart met bitterheid en enige verwondering over Artevelde schrijft : Zijn harte klopte meer voor Engeland dan voor Frankrijk".

 

 

randomness