De woudloper door Ernst Jünger

(...) De leuze van de echte woudloper is hier en nu ; hij is immers de man van de vrije onafhankelijke actie. Wij hebben vroeger reeds gezien, dat tot dit type slechts een kleine fractie van onze massabevolkingen behoort, en toch vormt zich hier een kleine élite die tegen het automatisme van onze tijd is opgewassen, en waarop het brute geweld zich te pletter zal lopen. Het is de oude vrijheid die ons hier in nieuwe gedaante tegemoet treedt, de echte elementaire vrijheid, die steeds in gezonde volkeren ontwaakt als de tirannie van een bepaalde partij of van vreemde heersers op het land drukt. Het is een vrijheid die geen genoegen neemt met emigreren of protesteren, maar die bereid is de strijd in zijn volle aanvang te aanvaarden.

Dat is een verschil, dat zijn invloed heeft tot in het wezen van de mens. De woudloper kan zich niet die onverschilligheid veroorloven, die evenzeer als de neutraliteit van kleine staten of vestingstraf bij politieke overtredingen een kenmerk is geweest van de periode die nu achter ons ligt. De woudloper komt voor moeilijke beslissingen te staan ; zijn taak ligt o.m. hierin dat hij tegenover de dwangheerschappijen maat en vorm geeft aan de vrijheid voor de komende periode. Zijn tegenstander is er niet een die hij alleen met begrippen te lijf kan gaan!

De weerstand die de woudloper biedt heeft een absoluut karakter ; hij kent geen neutraliteit, geen pardon, geen vestingstraf. Hij verwacht ook niet dat de vijand naar argumenten zal luisteren, laat staan dat hij ridderlijk te werk zal gaan. (...).