De oproep van Leo

Deze week ontving ik een oproep van Zannekinvoorzitter Leo Camerlynck. Zijn rake vraag luidt : Vertoeft Frans-Vlaanderen in een dipje?

Ik ken Leo al meer dan veertig jaar als trouwe vriend van Frans-Vlaanderen en als voorvechter van de Nederlandse Gedachte.

Zijn oproep treft me omdat het recht uit het hart komt.

Oproep

Leo stelt terecht, en met voldoening, dat in de laatste jaren nieuwe, waardevolle initiatieven in Frans-Vlaanderen zijn genomen. Hij citeert de Vrienden van het Nederlands en het Huis van het Nederlands, twee goede initiatieven ten gunste van het Nederlands onderwijs. En ook , het Musée de Flandre in Kassel, de Europmetropool Rijsel – Kortrijk –Doornik, en nog veel meer. Initiatieven die stuk voor stuk de moeite waard zijn.

Maar er is ook een grote leegte ontstaan. De Frans-Vlaamse cultuurdagen van weleer, dé ontmoetingsplaats bij uitstek van alle vrienden en initiatieven van en rond Frans-Vlaanderen, zijn verdwenen. En een overkoepelende publicatie die over alle initiatieven inzake Frans-Vlaanderen rapporteert is al eveneens stopgezet.

Gemis

Als Frans-Vlaming vind ik dat Leo Camerlynck overschot van gelijk heeft:

  • ook ik mis een jaarlijkse Frans-Vlaamse cultuurdag of een Frans-Vlaamse lezing die jaarlijks Vlaamse en Nederlandse vrienden van Frans-Vlaanderen verzamelt.
  • ook ik mis een webstek die informatie verschaft over de vele feiten en activiteiten rond de Nederlanden in Frankrijk.
  • ook ik mis al jaren een initiatief van de Vlaamse overheid om, met of zonder samenspraak met Nederland, een of andere vorm van Vlaams-Nederlandse culturele aanwezigheid in Rijsel een gezicht te geven.

Somberheid?

Als Frans-Vlaming stel ik dat :

  • Vlaanderen verenigingen, stichtingen, orden en ringen genoeg telt om het initiatief van een webstek te nemen, alsook van een jaarlijkse Frans-Vlaamse ontmoetingsdag ;
  • als politiek Vlaanderen eindelijk volwassen is, nu de woorden in daden moeten worden omgezet. Er zijn geen excuses meer, en zeker geen financiële.

Dirk van Assche, van Stichting Ons Erfdeel, heeft al gereageerd op de oproep van Leo. Hij stelt dat het zo niet meer hoeft en dat de oproep van Leo Camerlynck wellicht geschreven is in een ogenblik ‘van somberheid’. Wat bij Leo half leeg is wordt door Dirk half vol genoemd. Maar wat is het verschil?

Wel, beste Dirk: noteer in alle vriendschap dat Frans-Vlamingen vragende partij zijn opdat Vlaanderen, én privé, én openbaar, haar verantwoordelijkheid zou nemen. En dat ik vriend Leo ontzettend dankbaar ben voor deze oproep.

Bedankt Leo. Ik doe mee.