De nationale hymne van Andorra

Een Vlaamse vriend, op doorreis in Andorra, stuurt ons  de tekst van de nationale hymne aldaar. Mythe en geschiedenis van een volk in enkele woorden samengevat:

L’hymne national d’Andorre

Un ami flamand, de passage dans la principauté d’Andorre  nous a transmis le texte de l’hymne national  de cette belle région. Mythe et histoire d’un peuple résumés en quelques mots:

in het Catalaans:

El gran Carlemany, mon Pare dels àrabs em deslliurà
I del cel vida em donà de Meritxell, la gran Mare
Princesa nasquí i Pubilla entre dues nacions neutral
Sols resto l'única filla de l'Imperi Carlemany.
Creient i lliure onze segles, creient i lliure vull ser
Siguin els furs mos tutors i mos Prínceps defensors!
I mos Prínceps defensors!

vrij vertaald In het Nederlands:

De machtige Karel de Grote, mijn Vader, bevrijdde mij van de Arabieren.
En uit de hemel gaf mij het leven Meritxell de Aartsmoeder.
Als Prinses werd ik geboren, een maagd neutraal tussen twee naties.
Ik ben de enige overgebleven dochter van het Karolingische Rijk.
Gelovend en vrij voor elf eeuwen, gelovend en vrij zal ik zijn.
De wetten van het land zullen mijn mentor zijn en mijn Prinsen mijn verdedigers!
En mijn Prinsen mijn verdedigers!
 

et en français:

Le Grand Charlemagne, mon père, me délivra des arabes
et du ciel me donna la vie, Meritxell notre mère.
Je suis née Princesse héritière, vierge neutre entre deux nations.
Je reste la seule fille de l'empereur Charlemagne.
Croyante et libre onze siècles, croyante et libre je veux demeurer.
Que les lois du pays soient mes tuteurs et mes Princes mes défenseurs !
Et mes Princes mes défenseurs !