A24 autosnelweg door Frans-Vlaanderen

Open brief van 15.02.06 aan Minister-President Yves Leterme

T.a.v. de Heer Yves Leterme
Minister-President van de Vlaamse Regering

Geachte heer Minister-President,

In het Noorden van Frankrijk is de discussie losgebarsten over de plannen van de nieuw te bouwen autoweg A24 die Amiens en het Noorden van Frankrijk met Vlaanderen moet verbinden.

In Frans-Vlaanderen is grote beroering ontstaan over de zgn. twee westelijke trajecten die uitzonderlijke historische sites en het natuurschoon van verschillende Frans-Vlaamse gemeenten om en rond de Katsberg bedreigen.

Duizenden mensen en boeren uit de Franse Westhoek hebben in januari jl. reeds geprotesteerd tegen deze, voor de Frans-Vlamingen, totaal onverwachte en bijzonder zware aanslag op dit uniek Vlaamse landschap aan de overkant van de schreve.

In de Noord-Franse pers wordt, tot mijn verwondering, gewag gemaakt van de twee zgn. westelijke trajecten die ten westen en ten oosten van Hazebroek, het Ieperse zouden verbinden via Steenvoorde en Poperinge, als de trajecten die, en ik citeer "de voorkeur zouden genieten van de Vlaamse overheid".

Nochtans zijn deze trajecten op Frans grondgebied veel langer, en dus duurder dan de andere voorgestelde trajecten. Ze zijn ook economisch betwistbaar aangezien ze weinig verkeer kunnen verwerken in vergelijking met de andere voorgestelde trajecten. Bovendien zouden de Frans-Vlamingen alleen de nadelen van deze nieuwe autoweg moeten dragen aangezien de Franse autoriteiten geen enkele afslag voorzien ten bate van de locale economie en bevolking!

Als geboren Frans-Vlaming en bekommerd over mijn geboortestreek en over de relatie Benelux-Frankrijk, kan ik me moeilijk voorstellen dat de Vlaamse en de West-Vlaamse overheid vragende partij zouden zijn voor een, economisch gezien, zeer betwistbaar project, ten koste van uitzonderlijke landschappen en landbouwgronden aan weerskanten van de schreve.

Daarom verneem ik graag uw standpunten in deze zaak, als Minister-President van de Vlaamse regering, maar ook als vertegenwoordiger van de regio Ieper die eveneens betrokken en getroffen zou kunnen worden door deze voorstellen. Ik stel me, meer bepaald, volgende vragen:

  • wat is het nut voor Vlaanderen van een nieuwe autoweg A 24?
  • wat is de mening van de Vlaamse regering en de West-Vlaamse overheid over de twee trajecten die via het uitzonderlijke natuurschoon van Frans-Vlaanderen en Poperinge, West-Vlaanderen binnenkomen?
  • wat is de mening van de Vlaamse regering over het traject rond Armentiers dat wellicht de voorkeur geniet van de Franse autoriteiten, en over het zgn. historisch traject via de Rijselse agglomeratie?

Ik kijk met bijzondere belangstelling uit naar uw antwoord en zal ook niet nalaten, als correspondent van diverse Vlaamse verenigingen en media aan weerskanten van de schreve, de argumenten en standpunten van de Vlaamse regering in dit dossier, bekend te maken.

N.a.v. onze open brief van 15.02.2006, en mede onder druk van verschillende belangengroepen, riep de Minister-President de pers bijeen op 22.02.2006 en maakte bekend dat er voor de Vlaamse Regering geen sprake kon zijn van een A24 autoweg via de Westhoek. Zijn kabinet stuurde ons op 01.03.2006 onderstaand antwoord.

Geachte heer,

U schreef de minister-president Yves Leterme op 15 februari een open brief in verband met de aansluiting van de autoweg A24 op het Vlaams wegennet.

U zult dit waarschijnlijk niet in de kranten gelezen hebben omdat dit vooral in de regionale edities aan bod gekomen is, maar de Minister-president heeft vorige week woensdag 22 februari verklaard dat hij op het contract tussen de Vlaamse Regering en de Franse autoriteiten die een gezamenlijk een studie bestellen over deze aansluiting, het traject via Poperinge geschrapt heeft. Hij heeft ook aan de Franse ambassadeur laten weten dat Vlaanderen niet kan akkoord gaan met een verbinding via Frans-Vlaanderen, Steenvoorde, Poperinge.

Uw argumenten in de open brief tegen deze aansluiting via Poperinge kan hij dus volledig volgen.

Met vriendelijke groeten,

Bercy Slegers
Kabinet van de Minister-President Yves Leterme

 

 

randomness